POLITYKA PRYWATNOŚCI

Gwarancja prywatności

Gwarancja Prywatności firmy Media Office sp. z o.o. jest wyrazem szacunku dla prywatności osób odwiedzających tę stronę. Poniżej przedstawiono zasady zbierania i przetwarzania informacji, jakimi kieruje się nasza firma.
Dane umieszczone przez naszych klientów w formularzach są wykorzystywane jedynie do celów wsparcia technicznego oraz wysyłania klientom informacji o naszej firmie i produktach. Wszystkie informacje o użytkownikach strony przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnętrznego. Dane osobowe nie są przekazywane, a tym bardziej sprzedawane osobom lub instytucjom trzecim.
Adresy e-mail wykorzystywane są wyłącznie do przesyłania danych zamówionych przez klienta.
Nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron. Media Office sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowywania prywatności lub zawartości tych stron.

Bezpieczeństwo

Ta strona posiada zabezpieczenia przed utratą, niepożądanym użyciem lub zmianą treści zamieszczanych informacji.

E-mail

Wszystkie wiadomości i materiały przesyłane przez użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, w tym dane, pytania, komentarze, propozycje i inne są i będą traktowane jako ogólnodostępne i nie objęte prawami autorskimi. Wszystko, co zostanie przesłane, może być przetworzone i wykorzystane przez Media Office sp. z o.o. lub instytucje współpracujące do dowolnych celów – dane mogą być powielane, ujawnione, przekazywane innym osobom/instytucjom, publikowane i przedstawiane w mediach. Media Office sp. z o.o. przyznaje sobie prawo do przetwarzania i wykorzystywania w dowolnym celu wszystkich pomysłów, koncepcji lub rozwiązań zawartych w przesyłanych wiadomościach.

Pliki cookies (ciasteczka)

Pliki cookies to małe fragmenty tekstu przesyłane z serwisu internetowego do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem, przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies w poniższych celach:

  • identyfikacji użytkowników jako zalogowanych w Sklepie i pokazywania, że są zalogowani;
  • zapamiętywania towarów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
  • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu
  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu oraz badania potrzeb użytkowników, przy czym nie możliwa jest personalna identyfikacja użytkownika.

Część przeglądarek posiada zaawansowane narzędzia, które pozwalają kontrolować, które witryny mogą przechowywać dane w ciasteczkach i pozwalają selektywnie je usuwać lub blokować. Wszystkie pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu cookies (domyślnie zazwyczaj jest on włączony).

Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są w ustawieniach przeglądarek. Korzystając z danej przeglądarki prosimy zapoznać się z jej ustawieniami.

Kontakt z Media Office sp. z o.o.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Gwarancji Prywatności, zasad rządzących stroną internetową lub sposobu korzystania ze strony, prosimy o kontakt z Firmą poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Firma Media Office sp. z o.o., zwana dalej Media Office informuje, że dane zawarte na stronach niniejszego miejsca sieciowego oraz stronach z nim zlinkowanych nie stanowią oferty jakichkolwiek usług świadczonych użytkownikom miejsca sieciowego, a służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym.

Media Office nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych produktów lub informacji, publikowanych w tym miejscu sieciowym oraz stronach z nim zlinkowanych, a całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych wiadomości ponosi użytkownik. Media Office nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania lub oparcia się na tych informacjach. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego miejsca sieciowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Otrzymując dostęp do stron niniejszego miejsca sieciowego i stron z nim zlinkowanych, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być niepozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.

Prawa autorskie

Należy przyjąć, że o ile nie ustalono inaczej, wszystko, co można zobaczyć lub przeczytać na tej stronie internetowej jest objęte prawami autorskimi i może być wykorzystywane jedynie zgodnie z warunkami przedstawionymi w Zastrzeżeniach prawnych. Media Office nie gwarantuje, że sposób wykorzystania przez użytkownika materiałów zamieszczonych na stronie nie jest naruszeniem praw osób lub instytucji trzecich. Wykorzystywanie tych materiałów przez użytkownika strony, lub osoby przez niego upoważnione jest zakazane, chyba, że jest zgodne z warunkami przedstawionymi w Zastrzeżeniach prawnych. Każde nieupoważnione wykorzystanie materiałów może być pogwałceniem praw autorskich, praw handlowych, prawa prywatności i jawności oraz regulacji prawnych dotyczących przesyłania danych.

Kopiowanie, reprodukcja, publikowanie, modyfikowanie, podawanie do ogólnej wiadomości, przesyłanie lub dystrybucja zawartości strony, w tym logo, tekstów, zdjęć i rysunków oraz materiałów audio i video, do celów publicznych lub komercyjnych bez pisemnej zgody Media Office jest zakazane.

Loga i zdjęcia

Loga zamieszczone na stronie internetowej służą ułatwieniu identyfikacji oraz kontaktów handlowych z klientami i dostawcami. Używanie logo do innych celów wymaga zgody właściciela. Wykorzystane na stronie zdjęcia, grafik i obrazy są własnością firmy Media Office sp. z o.o., lub pochodzą od naszych kontrahentów, lub funkcjonują na licencji Creative Commons.